Logens Ämbetsmän
Tj.OÄ Morgan Evaldsson,
tel. 070-5801256,
E-post: morgan.evaldsson@telia.com
ÄÄ Anders Neuman,
tel. 070-5876303 ,
E-post: anders.neuman@timmele.net
Örjan Juntorp,
tel. 070-6207656
E-post: orjan.juntorp@gmail.com
SKr Lars-Inge Ohlsson,
tel. 073-6398034
E-post: larsinge51@gmail.com
Skm L-E Göthager,
tel. 070-6570362
E-post: leg@gothager.se
M Johan Amby,
tel. 070-3677183
IV Jim Elbemo,
tel. 070-5924696
YV Hans Johansson,
tel.070-5610878
LV Lars Svensson,
tel.070-2573794
E-post: lars.svensson@skydda.se
ORG Daniel Good,
tel.072-3689528
Arkivarie Kay Gustafsson,
tel. 073-4408347
Ref.Sv.DT Lars-Olof Andersson,
tel. 070-6443519
Ersättare för ämbetsmän:
För ÄÄ Örjan Juntorp
För MÄ Rolf Johansen
För Skr Kay Gustafsson
För Skm Martin Ekman
För M Jan-Åke Clesson
För IV Kjell Enander
För YV Dan-Ove Segerqvist