Logens Ämbetsmän
Tj.OÄ Morgan Evaldsson,
tel. 070-5801256,
E-post: morgan.evaldsson@telia.com
ÄÄ Bengt Olsson,
tel. 073-0930522 ,
E-post: hackepella@timmele.net
Anders Neuman,
tel. 070-5876303
E-post: anders.neuman@timmele.net
SKr Lars-Inge Ohlsson,
tel. 073-6398034
E-post: larsinge51@gmail.com
Skm L-E Göthager,
tel. 070-6570362
E-post: leg@gothager.se
M Jan-Åke Claesson,
tel. 0321-16653
IV Jim Elbemo,
tel. 070-5924696
YV Peter Rönn,
tel.070-2015031
LV Pär Ericson,
tel.070-727 01 61
E-post: per@eriksbergshtrg.se
ORG Daniel Good,
tel. 076-699861
Arkivarie Patrik Karlsson,
tel. 073-0465127
Ref.Sv.DT Lars-Olof Andersson,
tel. 070-6443519
Ersättare för ämbetsmän:
För ÄÄ Anders Neuman
För MÄ Örjan Juntorp
För Skr Kay Gustafsson
För Skm Martin Ekman
För M Erik Andersson
För IV Kjell Enander
För YV Roland Svensson